Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Už jako malá jsem se motala „kolem máminy sukně“ na lékařské fakultě, kde učila biochemii a dělala například výzkumy vlivu příjmu některých živin na kvalitu kůže, pevnosti cév a podobně. Tehdy se mi líbilo hlavně „hraní si“ v laboratoři, ale zanechalo to „následky“ a chemie se mi líbila, už na základní škole jsem se zúčastnila chemické olympiády a pak si to zopakovala i na gymnáziu. Přestože chemie nebyla moje jediná volba pro studium vysoké školy, tak nakonec zvítězila.

Už při na Vysoké škole chemicko-technologické, kde jsem si vybrala obor anorganické technologie se specializací na pigmenty, jsem se díky nepovinným a povinně volitelným předmětům dostala k biochemii, fyziologii, a nejen nutriční toxikologii. Nicméně na „doktorát“ jsem zůstala věrná „barvičkám“, resp. rentgen spektrální analýze pigmentů. Ke konci denního doktorského studia jsem začala hledat budoucí zaměstnání a vzhledem k tomu, že jsem v té době měla již malou dceru, cíleně jsem hledala práci nikoli v průmyslu, ale na vysoké škole. A u nás v Hradci Králové je na výběr škol hned několik. Přijali mě na první, na kterou jsem se obrátila a tak jsem nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii J. E. Purkyně (VLA JEP), dnes pod názvem Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany (FVZ UO).

Na VLA JEP jsem nastoupila na katedru vojenské hygieny a dostala na výběr, zda se připojím ke skupině hygieny práce nebo výživy – a vyhrála výživa. Odklonila jsem se tedy od původního směru chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání jsem zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 jsem absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ) v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Protože jsem se čím dál tím více zapojovala do projektů spojených čistě s výživou lidí, vystudovala jsem i obor nutriční terapeut a v roce 2016 získala osvědčení k samostatné činnosti i v tomto oboru.

Když se nám s kolegy z Aliance výživových poradců ČR povedlo zařadit do Národní soustavy kvalifikací (NSK) kvalifikační standard pro obor Výživový poradce 69-042-N, stala jsem se v roce 2019 autorizovanou osobou pro kvalifikační zkoušku tohoto standardu.

Nepracuji pouze pro FVZ UO, i když zde mám největší úvazek. Jsem / byla jsem externím vyučujícím oboru Nutriční terapeut, předmět Výživa různých skupin obyvatelstva na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity; oboru Zubní lékařství, předmět Epidemiologie a oboru Veřejné zdravotnictví předmět Ochrana a podpora veřejného zdraví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a oboru Zdravotnická bioanalytika, předmět Analýza potravin na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.

V rámci vysokých škol jsem také členem zkušební komise státní rigorózní zkoušky z hygieny a preventivního lékařství a sociálního lékařství LFHK UK a státní rigorózní zkoušky vojenská hygiena a epidemiologie FZV UO.

Mimo vysoké školy spolupracuji se školícím střediskem Welko, kde vedu přípravné kurzy pro kvalifikační zkoušku oboru výživový poradce, přednáším v seminářích Aliance výživových poradců ČR. Přednáším i pro veřejnost a snažím tak zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou, technologických postupech výroby potravin a orientováním se v jejich nabídce tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější.

V rámci zvyšování povědomí o kvalitě potravin dlouhodobě spolupracuji s pořadem Černé ovce ČT, A DOST! a spotřebitelským časopisem dTest. Bývám pravidelným hostem Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu Radioporadna a čas od času na požádání některého z redaktorů běžných deníků a časopisů pomůžu při tvorbě článků o výživě nebo konkrétních typech potravin. Zapojila jsem se i do obsahové tvorby na portálech Jíme hlavou (projekt PoZdrav-popularizace zdraví), Slimming nebo Potraviny pro tebe.

Velmi si vážím spolupráce s organizacemi zajišťujícími podporu a vzdělávání pěstounů. Při přednáškách o výživě dětí a při poslouchání dotazů si vždy uvědomím, že mé problémy jsou naprosto malicherné a že na to, aby člověk pomohl dětem nepotřebuje hodně peněz, ale velké srdce.

Mimo lektorskou činnost mám vlastní výživovou poradnu. Poradna je součástí skupiny FitBee – poradny pro komplexní odborné poradenství v oblasti léčebné výživy, rekreačního a vrcholového sportu, je zařazena na seznamu Centra Anabell, pro pomoc v rámci poruch příjmu potravy.

Jsem ředitelkou projektu FÉR potravina, spoluautorem a garantem hodnocení kvality potravin tohoto projektu a pro Centrum poruchy výživy bývám koordinátorem a klinických studií.

Jsem členkou několika odborných i profesních organizací: Sekce Výživy a nutriční péče, Česká asociace sester: sekce nutričních terapeutů, The European Federation of the Associations of Dietitians, Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu, pracovní skupiny Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku MZČR OZS/10/13/PDD, databáze odborníků HZS ČR, Ministerstvo vnitra ČR, pracovní skupiny, Hodnotící standard, Profesní kvalifikace PK1-výživový poradce-kvalifikační úroveň 5, Aliance výživových poradců (toho času vice-prezident) redakční rady Journal of Obesity and Weight loss Therapy, a Reer-reviewer pro časopisy Nutrition and Dietary Supplements, Diabetes, Metabolit Syndrome and obesity, Nutrition and Metabolism, African journal of Biotechnology.

 

A co má životní motta? Mám dvě.

  •     Domluvou a slušným chováním se člověk sice nedostane natrvalo k danému cíli nejrychleji, ale nejblíže a stále poznávat nové věci a nenechat se svázat do zaběhnutých stereotypů.
  •     Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.