Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

ÚUž jako malá jsem se motala „kolem máminy sukně“ na lékařské fakultě, kde učila biochemii a dělala na výzkumu vlivu příjmu některých živin na kvalitu kůže, pevnosti cév a podobně. Tehdy se mi líbilo hlavně „hraní si“ v laboratoři, ale zanechalo to „následky“. Chemie mě bavila, na základní i střední škole jsem se zúčastnila chemických olympiád. A přestože chemie nebyla moje jediná volba pro studium vysoké školy, tak nakonec zvítězila.

Už na Vysoké škole chemicko-technologické, kde jsem si vybrala obor anorganické technologie se specializací na pigmenty, jsem se díky nepovinným a povinně volitelným předmětům dostala k biochemii, fyziologii, a nejen nutriční toxikologii. Nicméně na „doktorát“ jsem zůstala věrná „barvičkám“, resp. rentgen spektrální analýze pigmentů.

Ke konci denního doktorského studia jsem začala hledat budoucí zaměstnání a vzhledem k tomu, že jsem v té době měla již malou dceru, cíleně jsem hledala práci nikoli v průmyslu, ale na vysoké škole. A u nás v Hradci Králové bylo na výběr škol hned několik. Přijali mě na první, na kterou jsem se obrátila, a tak jsem nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii J. E. Purkyně (VLA JEP), dnes pod názvem Vojenská lékařská fakulta Univerzity Obrany (VLF UO). Nastoupila jsem na katedru vojenské hygieny a dostala na výběr, zda se připojím ke skupině hygieny práce nebo výživy – a vyhrála výživa. Od roku 2024 jsem úvazek na VLF UO snížila na minimum a mou domovskou fakultou se stala Lékařská fakulta UK v Hradci Králové – přesněji Ústav preventivního lékařství, kde budu mít větší možnost věnovat se výživě.

Odklonila jsem se od původně vystudovaného směru chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání jsem zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 jsem absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (prevence a ovlivňování obezity, poruchy příjmu potravy) a kurzů pořádaných Institut postgraduálního vzdělávání (IPVZ) v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Protože jsem se čím dál tím více zapojovala do projektů spojených čistě s výživou lidí, vystudovala jsem i obor nutriční terapeut a v roce 2016 získala osvědčení k samostatné činnosti i v tomto oboru.

Když se nám s kolegy z Aliance výživových poradců ČR povedlo zařadit do Národní soustavy kvalifikací (NSK) kvalifikační standard pro obor Výživový poradce 69-042-N, stala jsem se v roce 2019 autorizovanou osobou pro kvalifikační zkoušku tohoto standardu.

Nepracuji pouze pro LFUK v HK, i když zde mám největší úvazek. Jsem / byla jsem externím vyučujícím oboru Nutriční terapeut, předmět Výživa různých skupin obyvatelstva na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity; oboru Zubní lékařství, předmět Epidemiologie a oboru Veřejné zdravotnictví předmět Ochrana a podpora veřejného zdraví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a oboru Zdravotnická bioanalytika, předmět Analýza potravin na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.

V rámci vysokých škol jsem také členem zkušební komise státní rigorózní zkoušky z hygieny a preventivního lékařství a sociálního lékařství LFHK UK a státní rigorózní zkoušky vojenská hygiena a epidemiologie FZV UO.

Mimo vysoké školy spolupracuji se školícím střediskem Welko, kde vedu přípravné kurzy pro kvalifikační zkoušku oboru výživový poradce, přednáším v seminářích Aliance výživových poradců ČR a Školou klinické naturopatie. Přednáším i pro veřejnost a snažím tak zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou, technologických postupech výroby potravin a orientováním se v jejich nabídce tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější.

V rámci zvyšování povědomí o kvalitě potravin dlouhodobě spolupracuji s pořadem Černé ovce ČT, A DOST!, navazujícím projektem TUNA vs a  spotřebitelským časopisem dTest. Bývám pravidelným hostem Českého rozhlasu Hradec Králové v pořadu Radioporadna a čas od času na požádání některého z redaktorů běžných deníků a časopisů pomůžu při tvorbě článků o výživě nebo konkrétních typech potravin. Zapojila jsem se i do obsahové tvorby na portálech Jíme hlavou (projekt PoZdrav-popularizace zdraví), Slimming nebo Potraviny pro tebe.

Velmi si vážím spolupráce s organizacemi zajišťujícími podporu a vzdělávání pěstounů. Při přednáškách o výživě dětí a při poslouchání dotazů si vždy uvědomím, že mé problémy jsou naprosto malicherné a že na to, aby člověk pomohl dětem nepotřebuje hodně peněz, ale velké srdce.

Mimo lektorskou činnost mám vlastní výživovou poradnu. Poradna je součástí skupiny FitBee – poradny pro komplexní odborné poradenství v oblasti léčebné výživy, rekreačního a vrcholového sportu, je zařazena na seznamu Centra Anabell, pro pomoc v rámci poruch příjmu potravy. Na pozici dietologa jsem i v rámci spolupráce s CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu.

Jsem ředitelkou projektu FÉR potravina, spoluautorem a garantem hodnocení kvality potravin tohoto projektu a pro Centrum poruchy výživy bývám koordinátorem a klinických studií.

Jsem členkou několika odborných i profesních organizací: Sekce Výživy a nutriční péče, Česká asociace sester: sekce nutričních terapeutů, The European Federation of the Associations of Dietitians, Společnost pro výživu, pracovní skupiny Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku MZČR OZS/10/13/PDD, pracovní skupiny Hodnotící standard Profesní kvalifikace PK1-výživový poradce-kvalifikační úroveň 5, Aliance výživových poradců (toho času vice-prezident), redakční rady Journal of Obesity and Weight loss Therapy, a Reer-reviewer pro časopisy Nutrition and Dietary Supplements, Diabetes, Metabolit Syndrome and obesity, Nutrition and Metabolism, African journal of Biotechnology.

A co má životní motta? Mám dvě.

  • NEJSEM TÍM, CO SE MI PŘIHODILO, ALE TÍM, KÝM JSEM SE ROZHODL STÁT!
  • Domluvou, slušným chováním, poznáním nových věcí bez omezení stereotypy se člověk sice k danému cíli nedostane nejrychleji, ale nejblíže a na trvalo.